Zoekveld

Zelfsturing

Veel teams zitten in een omslag van aansturing naar zelfsturing. De mate waarin wijkteams zelfsturend worden, heeft te maken met de opdracht, het mandaat en het organisatiemodel.

Zelfsturende teams

In een zelfsturend team organiseren de medewerkers zelf de ondersteuning en zorg voor de inwoners van de wijk of het dorp. Zelfsturende teams hebben een groot regelvermogen. Het team stelt zelf de doelen, de werkwijze en de bijdragen van alle teamleden vast. Het team is als geheel verantwoordelijk voor de resultaten en legt verantwoording af aan de opdrachtgever, financier of directie.

Zelfsturing vraagt dus andere vaardigheden en ander gedrag van medewerkers. Er wordt van teamleden verwacht dat ze een brede verantwoordelijkheid op zich (kunnen) nemen. Ze moeten een teamspeler zijn, maar ook verantwoordelijkheid voor zichzelf nemen. Ze moeten daarnaast initiatief nemen voor hun eigen ontwikkeltraject, hun loopbaan en opleidingsbehoeften. Ook moeten ze de weg weten naar ondersteunende diensten en een netwerk opbouwen met externe partners.

Denk niet te makkelijk over zelfsturende teams. Invoering kost tijd, geduld en aandacht. Het heeft consequenties voor alle organisatieonderdelen en daarmee effect op alle medewerkers.

De brochure Zelfsturende teams in de zorg is een handleiding voor het invoeren van zelfsturende teams in de Thuiszorg.

Zelfsturing

Zelfsturing: een grote sprong? Bekijk het filmpje.