Zoekveld

Zelfregie

Werken vanuit zelfregie betekent dat iemand zoveel mogelijk zelf richting geeft aan zijn of haar leven, ook als er ondersteuning of begeleiding is. De inwoner bepaalt zelf. Hoe zorg je daarvoor als wijkteammedewerker? De vier elementen van zelfregie geven een kader, het instrument QueZ biedt handvatten.

Eigen regie speelt een belangrijke rol bij het vinden van zelfgekozen, duurzame oplossingen. Als medewerker van het wijkteam bied je ruimte voor eigen regie van mensen. Je doet dat door de volgende vier elementen mee te nemen in je begeleiding:

  • eigenaarschap
  • eigen kracht
  • motivatie
  • contacten

Door in het contact met de inwoner deze onderwerpen expliciet aan de orde te stellen, wordt zichtbaar wat belangrijk is, wat iemand drijft en wie een belangrijke rol spelen in het leven van de persoon. Eigen waarden, mogelijkheden en krachtbronnen krijgen dan meer ruimte. Meer over de begrippen en invulling van ‘eigen kracht’, ‘zelfredzaamheid’ en ‘eigen verantwoordelijkheid’ vind je in de publicatie Zelfregie, eigen kracht, zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid. De begrippen ontward.

Hulpmiddel

Een handig hulpmiddel hierbij is QueZ, vragen naar zelfregie. Dit instrument is zowel op papier als digitaal beschikbaar. Het bestaat uit vragen die je kunt gebruiken in het gesprek met de inwoner. Het bevat ook een lijst met reflectievragen om met je collega’s onderling te bespreken, bijvoorbeeld in intervisie.

Aan de slag

Zorg dat je organisatie is voorbereid op werken met zelfregie. Verdiep je in hoe je zelf van start kunt gaan. Kies voor een methode of instrument passend bij de persoon die jou om ondersteuning vraagt. Kijk daarvoor in dit overzicht (Toolkit Werken aan eigen regie).

De 4 elementen van zelfregie

Lees de brochure QueZ, vragen naar zelfregie.