Zoekveld

Woonplaatsbeginsel

De gemeente betaalt de kosten die gemoeid zijn met de Wmo en de Jeugdzorg. Hiervoor moet de  inwoner die om zorg vraagt wel geregistreerd staan als inwoner van de gemeente. Dit wordt het woonplaatsbeginsel genoemd. Soms is echter niet duidelijk wat iemands woonplaats precies is. Wat doe je dan?

Woonplaatsbeginsel voor jeugd

In het wijkteam kun je te maken krijgen met een kind dat niet in het huis woont waar het staat ingeschreven, maar in een pleeggezin in een andere gemeente. Ook kan een kind gescheiden ouders hebben die in twee verschillende gemeenten wonen. En soms heeft een gezinsvoogd van een hulpverleningsinstelling het gezag over een kind. Welke gemeente moet dan de zorg voor het kind betalen? In zulke gevallen kun je via het woonplaatsbeginsel vaststellen welke gemeente verantwoordelijk is.

  • Het instituut Voor de Jeugd zette alle denkbare situaties op een rij in de factsheet Woonplaatsbeginsel. Met een stappenplan kun je zien hoe je moet handelen wanneer het niet direct duidelijk is welke gemeente verantwoordelijk is. 
  • Het Nederlands Jeugdinstituut zette de tien belangrijkste vragen rondom het woonplaatsbeginsel op een rij.

Woonplaatsbeginsel voor aanspraak op de Wmo

Bij ondersteuningsvragen in het kader van de Wmo is de gemeente waar de inwoner is ingeschreven verantwoordelijk voor zorg en de betaling daarvan. Op het moment dat je in je wijkteam een vraag voor individueel maatwerk krijgt, zoek je in de Gemeentelijke Basisadministratie op of iemand ingeschreven staat. Vijf gemeenten in de regio Zuidoost Utrecht hebben het convenant woonplaatsbeginsel opgesteld waarin afspraken zijn opgenomen over Jeugdzorg én Wmo. In het convenant zijn afspraken vastgelegd zodat lokale teams snel en effectief kunnen werken, over gemeentegrenzen heen. Lees meer over dit convenant.

Let op!

Zorg dat je weet welke gemeente verantwoordelijk is voor de zorg en betaling daarvan voordat je op huisbezoek gaat. Je kunt dan in het gesprek heldere informatie hierover geven en ingaan op verwachtingen.

Het Nederlands Jeugdinstituur

Lees de 10 belangrijkste vragen rondom het woonplaatsbeginsel van Het Nederlands Jeugdinstituut.