Zoekveld

Wijkondernemingen en bewonersbedrijven

Een eigen onderneming opzetten om de wijk economisch, fysiek en sociaal te verbeteren? Het gebeurt op verschillende plekken in het land. Deze wijkondernemingen of bewonersbedrijven zijn niet afhankelijk van subsidiegevers. Ze verdienen hun eigen geld en zetten de winst weer in voor de eigen buurt.

Vaak hebben ze daarvoor bezit, overwegend in de vorm van (maatschappelijk) vastgoed. Ze zoeken samenwerking met andere lokale organisaties en bedrijven. Met al hun activiteiten leveren zij een bijdrage aan de leefbaarheid van dorpen en wijken.

Zelf opzetten

De Landelijke Stichting Actieve Bewoners begeleidt bewoners hierbij, bijvoorbeeld door mee te denken over het ondernemingsplan en vragen te beantwoorden. Ook verzamelt het LSA zoveel mogelijk kennis en ervaringen vanuit BewonersBedrijven.

Unieke organisatie

Een wijkonderneming of bewonersbedrijf is een bijzondere organisatie. Het is geen overheidsorganisatie maar een organisatie van burgers. Tegelijkertijd is het ook geen private organisatie want het richt zich op het algemeen belang in de wijk. Een wijkonderneming heeft daardoor een heel eigen manier van werken. Er heerst een sterk informele sfeer. In plaats van formele procedures wordt gewerkt vanuit intuïtie en mensen raken betrokken uit persoonlijke motivatie en enthousiasme. Creativiteit en doorzettingsvermogen zijn belangrijker dan methoden en technieken.

Jouw rol als sociaal professional

Voor het wijkteam en voor jou als wijkprofessional kan een bewonersbedrijf of wijkonderneming een partner zijn in het versterken van de leefbaarheid in de wijk. De zelfstandige en informele cultuur vragen om een terughoudende rol van jou als professional. Je kunt helpen met het vinden en binden van vrijwilligers of het betrekken van bewoners die minder makkelijk de weg vinden naar deze vorm van burgerinitiatief.

Inspiratie

Voorbeeld

LSA helpt ondernemende bewoners

De Landelijke Stichting Actieve Bewoners helpt ondernemende bewoners door kennis te verzamelen en te delen via hun website.