Zoekveld

Wetgeving

Hoe privacy beschermd wordt en welke rechten mensen hebben kun je lezen in de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming). Gemeenten en wijkteams baseren hun protocollen op deze wet en op bijzondere wetten zoals de Wmo en de Jeugdwet.

De AVG is de opvolger van de WBP (Wet Bescherming Persoonsgegevens). De AVG stelt strengere eisen aan de organisaties en bedrijven die persoonsgegevens verwerken dan wat geregeld was in de WBP.