Zoekveld

Werkproces inrichten

De leden van het wijkteam hebben bij de start vaak een eigen werkwijze met eigen methodieken en instrumenten. Het is de kunst om die werkwijzen te integreren in een gezamenlijke methode die past bij het nieuwe, integrale werkproces en de opdracht van het team.

Het inrichten van het werkproces

Het inrichten van het werkproces loopt in de startfase gelijk op met het verbreden van je eigen kennis en het kennismaken met je collega’s. Het is goed om de intakegesprekken in die fase in duo’s te doen. Je krijgt een breder blikveld en je leert van elkaars aanpak. Dat legt een goed fundament voor een gezamenlijke werkwijze.

Vast en flexibel indien nodig

Een vast werkproces biedt houvast in je dagelijkse werk. Het geeft structuur aan de gesprekken met inwoners. Zorg er wel voor dat je het proces niet té strak uitvoert. Soms is een interventie acuut nodig en komt achteraf pas de formele beslissing. Handel altijd vanuit de persoonlijke situatie van de inwoner en zorg - desnoods achteraf - dat de beschikking en de registratie op orde zijn.

Let op: als een wijkteam maatwerkvoorzieningen afhandelt moet het werkproces aan juridische voorwaarden voldoen. Dan ligt vast hoe lang je over een intake mag doen en hoe je gegevens moet vastleggen.

Ruimte om te experimenteren

Bij het ontwikkelen van een gezamenlijke werkwijze, is ruimte om te experimenteren belangrijk. Kijk wat werkt in de samenwerking en de werkwijze van het team. Kijk ook welk werkproces past bij de vragen vanuit de wijk of het dorp. Daarvoor is het nodig dat je elkaar feedback geeft en keuzes maakt. Verschillende vormen van intervisie en casusbespreking dragen bij aan de kwaliteit van het werk. Kijk daarvoor bij teambuilding.

Goed reflecteren en feedback geven zijn geen vanzelfsprekende vaardigheden, maar wel noodzakelijk als je samen wilt leren. Door de competenties van de medewerkers te trainen kun je de kwaliteit van het werk en het werkproces versterken.

Meer lezen over werkprocessen?

  • De gemeente Westervoort heeft het werkproces van het sociaal team en de backoffice in één matrix gezet zodat die processen goed gekoppeld zijn. Ook is er een stappenplan gemaakt voor de medewerkers.
  • De gemeente Wassenaar gebruikt een werkproces in acht stappen voor het sociale team.
  • De gemeente Medemblik heeft een stroomschema en een uniform werkproces voor alle wijkteams.
Trainingen

Train je competenties voor een beter werkproces.