Zoekveld

Waar vind je burgerkracht?

Burgerkracht vinden betekent dat je op zoek gaat naar de talenten en kwaliteiten van inwoners.

Eigen kracht

Eigen kracht vind je door in gesprekken goed te luisteren naar wat iemand beweegt. Naast de vraag om hulp kijk je naar wat iemand zelf kan doen. In vragen van burgers lees je er meer over, bijvoorbeeld in het artikel over vraagverheldering. Zie ook diverse methodieken in het artikel Werkzame elementen bij vrijwillige inzet.

Burgerkracht

Burgerkracht vind je ook op bijeenkomsten van verenigingen en bewonersorganisaties. Je kunt op een methodische manier talenten, kwaliteiten, capaciteit en vermogens achterhalen. Er zijn veel methoden. Een goed voorbeeld is de ABCD-methode, die uitgaat van kansen en niet van problemen. Een andere succesvolle manier is de Bronmethodiek die bedoeld is om mensen te stimuleren om zich vrijwillig in te zetten.

Buurtkracht 

Buurtkracht vind je door initiatieven en activiteiten van bewoners te inventariseren, gerichte gesprekken te voeren en een wijk- of dorpsanalyse te maken. Lees bij gebiedsanalyse hoe je dit aanpakt. Nodig bewoners, professionals en ondernemers uit om samen een beeld van de wijk of het dorp te maken. Besteed daarbij bijzondere aandacht aan de netwerken van bewoners en de informele zorg. Hoe je kwetsbare groepen mobiliseert, lees je in Aan de slag met sociale netwerken.

Inspiratie

Participatieladder

Lees in het artikel We doen het samen meer over burgerinitiatieven en de rol van de gemeente.