Zoekveld

Vrijwilligers

Het wijkteam werkt samen met vrijwilligers. Zij hebben een belangrijke aanvullende taak bij de zorg en ondersteuning van inwoners en hun mantelzorgers. Als beroepskracht met voelsprieten in de wijk, weet je wat zij kunnen betekenen en wat hen motiveert.

Vrijwilligers ondersteunen inwoners op allerlei manieren. Ze bezoeken mensen thuis, maken een praatje, eten soms samen, helpen met de administratie, klusjes en boodschappen en maken uitstapjes. Als professional weet je wat ze doen en waar voor hen de grenzen liggen. De vrijwilliger is een onderdeel van het sociale netwerk van de inwoner.

Een wijkteamprofessional uit de regio Rotterdam vertelt:

'Voor onze sociale wijkteams van Buurtkracht Rijnmond is het werken met vrijwilligers een kernactiviteit. Zij kennen de buurt, de straat en de bewoners. Met een kleine professionele welzijnsorganisatie kun je de veelal brede opdracht niet alleen aan. Het overleg met de Vrijwilligersorganisaties in Capelle aan den IJssel maakt het mogelijk zaken af te stemmen, samen op te trekken, ondersteuning aan elkaar te bieden, etc. We zoeken sleutelfiguren in de wijken, verbinden vrijwilligers aan activiteiten en aan kwetsbaren.'

Vier aspecten in de samenwerking

Er zijn vier aspecten belangrijk in de samenwerking tussen beroepskracht en vrijwilliger:

 • Waardering en respect tussen vrijwilligers en beroepskrachten
 • Informeren van vrijwilligers over bewoners, de situatie, uitvoering van taken en organisatie
 • Faciliteren van randvoorwaarden, relevante kennis en toerusting van vrijwilligers
 • Afstemming tussen vrijwilligers en beroepskrachten over hulp aan bewoners.

Bron: Zorg Beter met Vrijwilligers

 • WIFA-model
  Bij samenwerking met vrijwilligers is het WIFA-model handig. WIFA staat voor Waarderen, Informeren, Faciliteren en Afstemmen.

  Waarderen spreekt voor zich: vrijwilligers zetten zich belangeloos in en dat is zeer te waarderen. Het is fijn als je af en toe zegt dat ze goed werk doen. Voor vrijwilligers is het ook belangrijk om informatie te krijgen wanneer er bijvoorbeeld iets verandert in het gezin of de zorg, of binnen de organisatie. Het is belangrijk om vrijwilligers te faciliteren en te ondersteunen, zodat zij hun taken op een goede manier kunnen uitvoeren. Denk bijvoorbeeld aan instructies voor rolstoelgebruik bij een uitstapje met de inwoner. Ook is het belangrijk om taken met elkaar af te stemmen zodat je niet langs elkaar heen werkt. Tot slot is het belangrijk dat vrijwilligers zich betrokken voelen bij het wijkteam en daarin serieus genomen worden. Dit vraagt om maatwerk, want elke vrijwilliger is anders.

 • Samenspelscan
  Met de Samenspel Vrijwilligersscan kun je achterhalen wat je kunt verbeteren in de onderlinge samenwerking. Hoe beoordelen vrijwilligers de samenwerking? Hoe kijken jij en je collega’s er tegenaan? Wat willen leidinggevenden graag verbeteren? Deze scan is ontwikkeld in de zorgsector, maar is goed te gebruiken in sociale wijkteams.

Zorghandelingen

Het kan zijn dat vrijwilligers ook zorghandelingen verrichten. Dan is er zeker goede afstemming nodig. Welke zorgtaken mogen zij wel of niet doen? En welke training hebben ze nodig voor welke handelingen? De wensen van de bewoner en de persoonlijke grenzen van de vrijwilliger zijn hierbij ook belangrijk.

Vrijwilligers

Ga naar de website Zorg Beter met Vrijwilligers.