Zoekveld

Vraag verhelderen

Je wilt dat iemand de ondersteuning en zorg ontvangt die nodig is. Hoe krijg je, samen met de inwoner, inzicht in de mogelijkheden en belemmeringen die iemand ervaart in het dagelijks leven? Wat vraagt iemand, wat kan iemand zelf, en wat kan zijn of haar omgeving bieden? Hieronder volgt een overzicht van handige instrumenten en methoden om met deze vragen aan de slag te gaan.

Als je het gesprek aangaat met een bewoner over de vraag naar zorg, ondersteuning of begeleiding, wil je breed kijken. Je wilt inzicht krijgen in de vraag om zorg, de eigen redzaamheid en kracht, en die van het sociaal netwerk. Voor het voeren van een dergelijk keukentafelgesprek zijn verschillende instrumenten ontwikkeld. Bedenk dat elk gesprek begint met goed luisteren. Dat kan alleen als je je eigen vooroordelen loslaat. Wees daadwerkelijk geïnteresseerd in iemands drijfveren om te veranderen. De methodiek motiverende gespreksvoering van zoals ontwikkeld door Miller en Rollnick biedt hiervoor handvatten. Houd in je gesprekken ook rekening met vraagverlegenheid.

Instrumenten & methoden

Er zijn verschillende instrumenten om het gesprek te voeren met een inwoner die een ondersteuningsvraag heeft. Maak in je wijkteam een keuze voor één van deze instrumenten. Dat zorgt voor een eenduidige werkwijze en minder persoonlijke willekeur. Betrek de gemeente (zij is je opdrachtgever!) bij de keuze voor een tool of instrument.

 • Wat telt
  Het instrument Wat telt is een methode waarmee je makkelijker met de inwoner het gesprek aangaat over wat er goed en minder goed gaat en waar ondersteuningsvragen liggen. Tegelijkertijd geeft het je meer inzicht in resultaten.

 • EigenkrachtWijzer
  Een laagdrempelig hulpmiddel om de vragen van inwoners over wonen, werken, welzijn en zorg, van een helder antwoord te voorzien, is de EigenkrachtWijzer. Eigen kracht van mensen en eigen regie zijn leidend in dit instrument. De wijzer is ook via een app beschikbaar.

 • ZOEKEN (Zicht Op Eigen Kracht En Netwerk)
  De methode ZOEKEN (Zicht Op Eigen Kracht En Netwerk) is bij de Rotterdamse Vraagwijzers ontwikkeld. Met deze methode kun je in drie stappen op een empowerende manier de vraag van mensen verhelderen.

 • Levenskracht
  Met de methode Levenskracht beoordelen bewoners samen met jou de betekenis van de verschillende facetten van hun dagelijks leven. Waar onbalans is, bepalen ze hoe de toekomst eruit moet zien en wat er, behalve de eigen levensenergie, nodig is om een nieuw evenwicht te bereiken. Levenskracht is ook een tool voor regie.

 • Zelfredzaamheidsmatrix
  Met de Zelfredzaamheid-Matrix (ZRM) kun je beoordelen hoe goed iemand zichzelf kan redden en op welke levensgebieden hij of zij belemmeringen ervaart. Veel onderzoekers in de (geestelijke) gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverleners gebruiken deze matrix, net als veel wijkteams.

Aan het werk met levenskracht

Aan het werk met Levenskracht.