Zoekveld

Visie

De kracht van een sociaal wijkteam zit in het integraal en wijkgericht werken dichtbij de inwoners. Hierdoor kunnen vragen van inwoners snel en adequaat worden opgepakt. Waar het gaat om complexe zorgvragen wordt contact gelegd met ‘specialistische zorg’.

Uitgangspunt van het wijkteam is de eigen kracht van de individuele inwoner en zijn of haar netwerk, de kracht van de wijk en de kracht van de wijkteammedewerker. Samen zorgen zij voor een sterke basisstructuur in de wijk, waar ieder zoveel mogelijk zelf doet, maar waar inwoners ook de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben.

De visie van het sociale wijkteam moet gedragen worden door de wijkteammedewerkers, en de samenwerkingspartners in de wijk, zoals welzijnsorganisaties, (gezondheids)zorg en de wijkagenten,  De visie is de basis voor de verdere aanpak en inrichting van wijkteams. Het is belangrijk om de visie  regelmatig tegen het licht houden, en zo nodig aan te scherpen. Sluit de praktijk nog aan bij de doelen die het sociale wijkteam zich heeft gesteld? En sluit de visie van het wijkteam nog aan bij zowel het kader en de opdracht van het sociale wijkteam als bij de lokale omstandigheden van de wijk of het gebied?

Een gedegen en gedragen visie vormt de basis voor samenwerking tussen gemeente, het sociaal wijkteam en de bewoners en kent een aantal ingrediënten:

Lees in de handreiking Sociale wijkteams in ontwikkeling meer over de inrichting, aansturing en bekostiging van wijkteams.