Zoekveld

Teambuilding

Om te kunnen samenwerken, moet je je verdiepen in je collega’s. Ken jij de achtergrond van je collega’s? Weet jij wat hun deskundigheid is en hoe hun netwerken eruitzien? Zorg dat je elkaar goed leert kennen, zodat je toegang hebt tot elkaars expertise en netwerk.

Elkaar kennen

Voor een goede samenwerken is het belangrijk om elkaar te leren kennen. Kennen gaat over werkervaringen, deskundigheden, maar ook over visies op de samenleving en je persoonlijke situatie. Alle aspecten spelen een rol bij het dagelijks (samen)werken in het wijkteam.

Stel elkaar de volgende vragen:

  • Wat beweegt je om in een wijkteam te werken?
  • Wat is je visie op de eigen kracht van inwoners?
  • Welke mogelijkheden zie je bij ‘activering van inwoners’?
  • Hoe werk je samen met het netwerk rond de inwoner?
  • Hoe denk je over de transformatie  en de gewenste vernieuwing van de zorg?

Daag elkaar uit om spelenderwijs de eigen kijk op de interdisciplinaire samenwerking in het wijkteam prijs te geven met het spel Doen, durven of de waarheid.

Samenwerken als competentie

Het is belangrijk dat  teamleden goed kunnen samenwerken. Dat betekent dat je weet waar jouw grenzen liggen en die van anderen. Wat doe je zelf, wat laat je over aan je collega’s en wat doe je samen? Naast kennis van elkaars kwaliteiten zijn vertrouwen, heldere communicatie en het geven van goede feedback daarbij cruciaal. Heb je een complexe zaak, weet dan wie van het team je kunt inschakelen voor een goed advies, met wie je samen kunt werken of aan wie je de zaak kunt overdragen. Dat kan een collega in het wijkteam zijn maar ook iemand van buiten, uit de ring van samenwerkingspartners rondom het wijkteam. Voor dat laatste is samenwerking buiten het wijkteam, met partners belangrijk (zie de paragraaf integraal werken/methodisch werken).

Een hecht team worden en blijven

  • Je werkt beter samen als je gebruik kunt maken van onderlinge verschillen. Met de teamrollen van Belbin kun je verschillen in voorkeursrollen ontdekken en leren gebruiken. Dat bevordert het begrip voor elkaar en daarmee de samenwerking.
  • Met de WMO-reflectietool kun je generalistische competenties van alle teamleden in kaart brengen.
  • Verschillen in specialistische kennis ontdek je met behulp van de kennisbouwstenen Integraal werken in de wijk. Door de uitkomsten onderling te bespreken kun je afspraken maken over wie wat aanpakt en leer je van elkaar wie welke kennis heeft.
  • Met de gesprekstechniek Waarderend interviewen verken je op een persoonlijke en positieve manier welke kwaliteiten je collega bezit.
  • Teamsamenwerking en -resultaten kun je verbeteren met de app TeamOntwikkelRuimte van Karin Derksen. Zo kun je overal en snel met behulp van je telefoon of tablet reflecteren op de ontwikkelkracht van je team.
Teamontwikkelruimte

Gebruik deze app voor betere samenwerking.