Zoekveld

Specifieke kennis

Wanneer je in een breed integraal team werkt, moet je als wijkteammedewerker van veel markten thuis zijn. Er komt een grote diversiteit aan vragen op je af van mensen met heel verschillende achtergronden.

Je bent hiervoor toegerust als je

  • kennis hebt van verschillende doelgroepen (ouderen, jeugd, GGZ, VG, etc.)
  • genoeg afweet van een groot aantal leefgebieden, waardoor je de eerste vragen van inwoners op tal van terreinen kunt afvangen en bijtijds een ‘niet-pluis-gevoel’ ontwikkelt als er gevaar dreigt
  • met relatief lichte interventies problemen voorkomt of de situatie stabiliseert
  • je eigen vakkennis koestert en bijhoudt, en die kennis inzet voor collega's met een andere inhoudelijke achtergrond.

In de Kennisbouwstenen voor professionals die integraal werken in de wijk vind je bouwstenen om te bepalen welke kennis voor jullie wijkteam belangrijk is. Hiermee kun je de kennis bepalen die je team al heeft of die het ontbeert. Ook kun je bepalen welke vragen je wel, en welke je niet kunt beantwoorden. Veelvoorkomende vragen van inwoners aan wijkteams vormden de basis voor deze verzameling kennis-elementen. Hiermee kun je je kennis verder ontwikkelen.

Body of Knowledge Sociaal Werk

Ga naar de website Body of Knowledge Sociaal Werk.