Zoekveld

Sociale netwerken

Het sociale netwerk is belangrijk wanneer iemand ondersteuning nodig heeft. Veel bewoners ontvangen steun van hun partner, kinderen, ouders, vrienden of buren. Maar niet iedereen heeft mensen in zijn of haar omgeving om een beroep op te doen.

Mensen met geen of een klein sociaal netwerk lopen het risico te vereenzamen. Ook voor hulp en ondersteuning zijn zij vaker aangewezen op vrijwilligers of beroepskrachten. Versterking van het netwerk kan leiden tot vermindering van die inzet en bovendien vereenzaming voorkomen. Je kunt verschillende methoden en instrumenten inzetten om het netwerk te versterken, want er zijn altijd wel mensen van vroeger of uit de buurt die een rol kunnen spelen. In de ondersteuning kun je daarbij gebruik maken van methoden die in het verleden al veel gebruikt zijn in de extramurale begeleiding. Die passen goed bij de uitgangspunten van de Wmo zoals zelfredzaamheid en het versterken van het eigen netwerk. Laat je inspireren door de Verkenning van de extramurale begeleiding.

Sociale Netwerk Versterking voor mensen met een beperking

In het leven van cliënten zijn professionele hulpverleners vaak passanten. Familie en vrienden zijn meestal langer met elkaar verbonden en staan dichterbij de cliënt. Daarom ontwikkelde MEE-Plus de werkwijze Sociale Netwerk Versterking die uitgaat van de eigen kracht van de cliënt en zijn of haar omgeving. De kracht om beslissingen te nemen, plannen te maken en deze plannen samen uit te voeren. Je kunt er ook een filmpje over bekijken.

Netwerkcoach voor vrijwilligers

Natuurlijk, een netwerkcoach! is een methode die vrijwilligers helpt het netwerk van kwetsbare inwoners sterker te maken. Het bevat tien stappen die de vrijwilliger met de inwoner doorloopt.

Sociale Netwerk Strategieën - SoNeStra

Sonestra is een organisatie die trainingen verzorgt over sociale-netwerkstrategieën. Die kun je gebruiken bij de ondersteuning van inwoners met moeilijke kwesties of dilemma’s. De strategieën zijn geschikt voor individuen én voor groepen. Je gaat er hierbij vanuit dat mensen zelf beslissingen nemen, een plan maken met hun naasten of buurt tijdens een FamilieNetwerkBeraad en dit samen met het actieteam uitvoeren. Ze beslissen ook over welke hulp- of dienstverlening bijdraagt aan het plan. Jouw rol is die van facilitator.

Aan de slag met sociale netwerken

Er zijn veel instrumenten en methoden om netwerken te versterken en te benutten. Movisie, Vilans en Actiz brachten er 44 samen in de brochure Aan de slag met sociale netwerken. Hierin worden de mogelijkheden van sociale netwerken verkend binnen thema’s als mantelzorg, de wijk, eenzaamheid, sociale media en samenredzaamheid. De wegwijzer start met acht instrumenten waarmee u het sociale netwerk van uw cliënten in kaart kunt brengen. Vervolgens kun je kiezen uit 44 methoden om het sociale netwerk te versterken. Achter in de wegwijzer staat informatie over waar je nog meer aan zou kunnen denken bij het werken met sociale netwerken. Ook krijg je tips over netwerkgericht werken. 

Je kunt ook de Databank Effectieve Interventies van Movisie raadplegen.

SoNeStra

Bekijk de SoNeStra trailer Hoezo Buitenspel?!