Zoekveld

Samenwerken
Binnen het wijkteam werk je samen met professionals uit verschillende disciplines, zoals maatschappelijk werk, MEE/verstandelijk gehandicaptenzorg, GGZ, Schuldhulpverlening en Werk en inkomen. Vanuit het wijkteam werk je ook samen met professionals, vrijwilligers en inwoners die wel in de wijk actief zijn maar niet direct in het wijkteam werken. Samenwerken, intern en extern, vraagt om vakman-schap en een open houding, zodat in samenspraak de beste oplossingen worden gevonden.

Een integraal werkteam

Als wijkteam werk je integraal. Niet alleen omdat je met beroepskrachten vanuit verschillende disciplines samenwerkt maar ook omdat je kwesties van inwoners breed benadert. Een team dat op elkaar is ingespeeld en een helder werkproces helpen daarbij. Lees meer over:

Partners in de wijk

Veel vragen van inwoners kun je samen met hen oplossen. In andere gevallen werk je met meerdere mensen samen aan de ondersteuning van een individu of gezin. Samenwerkingspartners kunnen zijn: professionals, specialisten, mantelzorgers, vrijwilligers en bewonersnetwerken. Lees meer over: