Zoekveld

Privacyprotocol

Gemeenten en wijkteams werken veelal met een privacyprotocol, dat specifiek is geschreven voor het werken in het wijkteam. In het privacyprotocol staan gedragsregels voor de teamleden.

Belangrijke gedragsregels zijn:

  • Zorg voor een volledige en correcte administratie van de persoonsgegevens
  • Informeer de inwoner over het registreren en uitwisselen van gegevens
  • Vraag schriftelijk toestemming voor registratie en uitwisseling. Het mag ook mondeling mits de toestemming uitdrukkelijk kan worden gegeven
  • Geef de inwoner afschriften van rapportages of toegang tot het elektronisch dossier
  • Zorg dat de autorisatie van digitale systemen goed geregeld is. Beperk de toegang tot de direct betrokken medewerkers van het team.

Wees zorgvuldig met de privacygegevens van je klanten. Dat kan (en moet vaak) met behulp van een privacyprotocol. Misschien heeft jouw organisatie een convenant met de gemeente gesloten waarin regels staan voor privacybescherming en gegevensverwerking. Als professional moet je goed op de hoogte zijn van de regels en moet je ermee kunnen werken. Mogelijk heb je als wijkteammedewerker een privacyprotocol ondertekend.