Zoekveld

Privacy en procedures
Wijkteams hebben in hun werkproces te maken met regels voor bijvoorbeeld privacy en procedures die voortkomen uit wetgeving of die nodig zijn voor de eigen organisatie.

Privacyprotocol

Gemeenten en wijkteams moeten op een verantwoorde manier informatie van en over inwoners kunnen opvragen en uitwisselen. Daarom moet dat goed geregeld zijn, in het belang van de inwoner en in het maatschappelijk belang.

Wees zorgvuldig met de privacygegevens van je klanten. Dat kan (en moet vaak) met behulp van een privacyprotocol. Misschien heeft jouw organisatie een convenant met de gemeente gesloten waarin regels staan voor privacybescherming en gegevensverwerking. Als professional moet je goed op de hoogte zijn van de regels en moet je ermee kunnen werken. Mogelijk heb je als wijkteammedewerker een privacyprotocol ondertekend.

Oefen online

In deze online module van Movisie leer je meer over het bewust en verantwoord omgaan met de gegevens van de cliënt. Wanneer registreer en deel je informatie? En hoe doe je dat op een professionele manier? Meld je aan en volg de online module kosteloos.

Belangrijke gedragsregels

  • Zorg voor een volledige en correcte administratie van de persoonsgegevens
  • Informeer de inwoner over het registreren en uitwisselen van gegevens
  • Vraag schriftelijk toestemming voor registratie en uitwisseling. Het mag ook mondeling mits de toe-stemming uitdrukkelijk kan worden gegeven
  • Geef de inwoner afschriften van rapportages of toegang tot het elektronisch dossier
  • Zorg dat de autorisatie van digitale systemen goed geregeld is. Beperk de toegang tot de direct betrokken medewerkers van het team.

Gemeenten en wijkteams werken vaak met een privacyprotocol wat specifiek is geschreven voor het werken in het wijkteam. Een voorbeeld van een privacyprotocol voor het sociale wijkteam is te vinden op de website van de gemeente Uithoorn. In het privacyprotocol staan gedragsregels voor de teamleden.

Misverstanden over privacy

In november 2017 heeft Movisie in samenwerking met Marjolein Hoff, privacyjurist een artikel over de betekenis van privacywetgeving gepubliceerd. Privacy is een belangrijk onderwerp binnen (bij)scholing en supervisie. Je wordt je meer bewust van de balans tussen noodzakelijke gegevens-verwerking én de borging van de privacy van inwoners.

Wetgeving

Hoe privacy beschermd wordt en welke rechten mensen hebben kun je lezen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Gemeenten en wijkteams baseren hun protocollen op deze algemene WBP en op bijzondere wetten zoals de Wmo en de Jeugdwet. De WBP zal medio 2018 worden vervangen door de AVG (de Algemene Verordening Gegevensbescherming). De AVG stelt strengere eisen aan de organisaties en bedrijven die persoonsgegevens verwerken.

Meer lezen:

  • Privacy
  • Procedures

De gemeente Rotterdam stroomlijnt de verwerking van persoonsgegevens met een heldere beleidsregel waarmee professionals, organisaties en ambtenaren werken.