Zoekveld

Privacy en procedures
Wijkteams hebben in hun werkproces te maken met regels voor bijvoorbeeld privacy en procedures die voortkomen uit wetgeving of die nodig zijn voor de eigen organisatie.

Privacy 

Gemeenten en wijkteams moeten op een verantwoorde manier informatie van en over inwoners kunnen opvragen en uitwisselen. Daarom moet dat goed geregeld zijn, in het belang van de inwoner en in het maatschappelijk belang.

Lees meer over:

Gegevens uitwisselen

Het werken volgens ‘Eén gezin, één plan, één regisseur’ werkt als je gegevens kunt delen met andere professionals. Als casusregisseur werk je samen met specialisten en aanbieders voor ondersteuning en zorg. Als er sprake is van dwang en drang werk je daarnaast ook met het justitiële apparaat. 

Lees meer over:

Procedures

In het wijkteam ben je niet alleen bezig met de directe ondersteuning aan inwoners, ook de ‘achterkant’ of ‘backoffice’ van het werk vraagt aandacht. Hoe regel je het werk achter de schermen?

Lees meer over:

De gemeente Rotterdam stroomlijnt de verwerking van persoonsgegevens met een heldere beleidsregel waarmee professionals, organisaties en ambtenaren werken.