Zoekveld

Privacy

Gemeenten en wijkteams moeten op een soepele manier informatie over inwoners kunnen opvragen en uitwisselen. Maar dat moet wel goed geregeld zijn in het belang van de inwoner. De privacy kun je op allerlei manieren beschermen.

Wees zorgvuldig met de privacy van je klanten. Dat kan met behulp van een protocol. Misschien heb je zelf een privacyprotocol ondertekend of heeft jouw moederorganisatie een convenant met de gemeente waarin regels staan voor privacy.

Oefen online

In deze online module van Movisie leer je meer over het omgaan met gegevens in een wijkteam: wanneer registreer en deel je informatie? Meld je aan en volg de online module kosteloos.

Belangrijke gedragsregels zijn:

  • Zorg voor een volledige en correcte administratie van de persoonsgegevens;
  • Informeer de inwoner over het registreren en uitwisselen van gegevens;
  • Vraag schriftelijk toestemming voor registratie en uitwisseling. Het mag ook mondeling mits de toestemming uitdrukkelijk kan worden gegeven;
  • Geef de inwoner afschriften van rapportages of toegang tot het elektronisch dossier;
  • Zorg dat de autorisatie van digitale systemen goed geregeld is. Beperk de toegang tot de direct betrokken medewerkers van het team.

Privacyprotocol

De gemeente Amstelveen heeft een concreet uitgewerkt privacyprotocol opgesteld voor het sociale team. Daaruit vloeien veel gedragsregels voort voor de teamleden. Als het in jouw gemeente nog niet goed geregeld is, kun je hier inspiratie opdoen.

Misverstanden over privacy

Sabine van Eck en Carijn Tulp beschrijven de Top 5 van misverstanden over privacy in het sociaal domein op de site Gemeente Nu. Volgens hen is privacy een belangrijk onderwerp voor scholing. Je wordt je dan meer bewust van de balans tussen noodzakelijke gegevensverwerking én de borging van de privacy van inwoners.

Wetgeving

Hoe privacy beschermd wordt en welke rechten mensen hebben kun je lezen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Sociale wijkteams en privacy

Meld je aan voor de gratis online module over omgaan met privacy, speciaal voor sociale wijkteams.