Zoekveld

Preventief werken

Sociale wijkteams kunnen een bijdrage leveren aan de preventie van ernstige problemen, zoals huiselijk geweld en kindermishandeling. Het geven van informatie en advies kan hierbij helpen. Wat is hiervoor nodig?

Preventie betekent dat je ervoor zorgt dat iets niet gebeurt, dat je iets voorkomt. Waaruit bestaat een preventieve werkwijze? Globaal komt het erop neer dat je voorkomt dat een probleem:

  • zich ├╝berhaupt voordoet

  • onnodig toeneemt of uit de hand loopt

  • zich herhaalt.

De preventiematrix is een hulpmiddel bij het voorkomen van problemen onder kinderen en jongeren. Gemeenten kunnen in cocreatie met alle relevante betrokkenen zicht krijgen op wat er in de gemeente, in een dorp, in een wijk of buurt aan preventieactiviteiten worden ondernomen en of dat past bij de vraagstukken die daar leven.

Informatie

Algemene informatie kan vaak al helpen een probleem te verlichten of te voorkomen. Bijvoorbeeld informatie in een lokale krant over Veilig Thuis (een publicatie over huiselijk geweld) of inhoudelijke informatie over opvoeden, mantelzorg of relatieproblemen. Liefst heel gericht en op maat. zoals een themabijeenkomst voor jonge ouders over opvoeden. Of een avond voor mantelzorgers om overbelasting te voorkomen. Ook kan het wijkteam individueel informatie bieden.

Als wijkteam kies je voor een stijl van voorlichten die past bij de situatie en de inwoners. Zo kun je kiezen voor een algemene folder of campagne, een voorlichtingsbijeenkomst, een korte introductie bij een ontmoetingsactiviteit of juist een persoonlijk gesprek.

Snel reageren

In veel gevallen kun je gecompliceerde zorg of escalatie van problemen voorkomen. Dat kan door snel te reageren op signalen van inwoners en professionals. Bijvoorbeeld als een bewoner zijn zorgen kenbaar maakt over zijn buurvrouw die zich afzondert, of als de huisarts meldt dat een jongen al drie weken slecht slaapt vanwege ruzie thuis.

Wees tijdens huisbezoek alert op de draagkracht van bewoners en hun mantelzorgers en bespreek met hen hoe overbelasting verminderd kan worden. Als het om spanningen binnen een gezin gaat kun je het balansmodel huiselijk geweld gebruiken om te kijken of escalatie dreigt. Lees ook meer bij Veilig thuis.

Aanpak Voorkomen Escalatie

Lees de publicatie Aanpak Voorkomen Escalatie.