Zoekveld

Praktische voorwaarden

Werkers van een sociaal wijkteam zijn veel onderweg, gaan er op af, gaan op huisbezoek en zijn telefonisch in de weer. Hierdoor zijn praktische zaken zoals een laptop, tablet en mobiele telefoon bijna onmisbaar. Werkers moeten op verschillende locaties gegevens kunnen registreren, dossiers kunnen inzien en gegevens kunnen uitwisselen. Ook is het prettig om naast veel onderweg te zijn, ergens in de wijk een thuisbasis te hebben waar je elkaar als team ontmoet en aan het werk kunt. Een wijkcentrum of wijkinformatiepunt zijn vaak geschikte plekken.

Het kunnen registreren en inzien van cliëntgegevens op locatie is een ding, een ander punt is het feit dat iedere organisatie met zijn eigen registratiesysteem werkt. Hierdoor is het lastig om te na te gaan of een bewoner al bekend is bij een collega. Afstemming en samenwerking in de registratie zijn van belang of liever nog een gezamenlijk cliëntvolgsysteem (zie bijvoorbeeld www.samen1plan.nl of het elektronisch ouderendossier). Uitwisseling van cliëntgegevens met collega's is overigens geen probleem wanneer de bewoner daar toestemming voor heeft gegeven. Zonder die toestemming kan die uitwisseling plaatsvinden in de vorm van algemene consultatie. Omgaan met privacy van persoonsgegevens blijft echter wel een punt van aandacht.

Kijk voor meer informatie ook onder privacy en procedures.

Leg de eisen voor huisvesting, bereikbaarheid en zichtbaarheid vast

Het sociaal wijkteam werkt outreachend en komt daarmee achter de voordeur bij bewoners en cliënten. Als het wijkteam daarnaast ook als doel heeft goed bereikbaar te zijn voor bewoners uit de wijk, moeten de eisen voor huisvesting, bereikbaarheid en zichtbaarheid worden vastgelegd.

Zorg bij wijkteams met een vaste huisvesting dat deze huisvesting (letterlijk) laagdrempelig en functioneel is ingericht. Bijvoorbeeld een inlooppunt waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten en met voldoende privacy om hun verhaal te kunnen doen. Zo'n inlooppunt verhoogt de zichtbaarheid van het team in de wijk.

  • Denk na over de wenselijkheid van een zichtbaar inlooppunt. In hoeverre voelen bewoners drempels om bij het wijkteam binnen te stappen, bang om gezien te worden door bekenden?
  • Biedt het mogelijkheden om vrijwilligers in te zetten in zo'n inlooppunt? Vaak werkt dit laagdrempelig, empowerend en kunnen zij eenvoudige vragen afvangen.
  • Denk na over de veiligheidsaspecten. Voor sommige loketten worden doorgaans al aparte veiligheidsmaatregelen getroffen (zoals Sociale dienst/Werk & Inkomen). Moeten bepaalde cliënten elders worden ontvangen? Of hoe waarborg je de veiligheid van medewerkers, cliënten en andere bezoekers?