Zoekveld

Training kracht van samenspel rond sociale wijkteams

Sociale wijkteams hebben een belangrijke rol in de veranderingen in het sociaal domein. Dat gaat niet vanzelf. Uniformering in processen, systemen, financiering en verantwoording (de transitie) is een eerste stap. Het formeren, motiveren en met visie samen met burgers sociale problemen te lijf gaan (de transformatie) is de tweede stap.

De VNG Academie heeft een tweedaagse cursus die hierover gaat en leert je vanuit jouw positie binnen de gemeente, en/of als teamleider/leidinggevende van het sociaal wijkteam goed samenwerken. Daarna is er een terugkommiddag. De cursusdagen zijn donderdag 24 september en donderdag 15 oktober, de terugkomdag is donderdag 12 november.

Lees meer en meld je aan op de website van VNG.