Zoekveld

Seksuele diversiteit op de agenda bij sociale wijkteams

Wil je seksuele en genderdiversiteit bespreekbaar maken in sociale wijkteams of bij andere sociale professionals? Of doe je dit al en wil je meer over dit thema leren en met andere ervaringen en kennis delen? Movisie organiseert op 21 januari 2016 een train-de-trainer Sociale wijkteams en seksuele/gender diversiteit.

Tijdens deze train-de-trainer wordt met ervaren trainers/begeleiders informatie uitgewisseld over de rol van sociale wijkteams bij het bespreekbaar maken van seksuele en genderdiversiteit. Welke problematiek komt een sociaal wijkteam tegen? Wat zijn de risico’s als er geen aandacht voor is?

Tijdens de training komen ook actuele feiten en cijfers over LHBT-emancipatie die relevant zijn voor sociale wijkteams aan bod. Er vindt uitwisseling plaats over tips en handvatten voor sociale wijkteams rondom LHBT-emancipatie en er worden werkvormen gebruikt die ook ingezet kunnen worden bij de training zelf.

Lees meer en meld je aan op de website van Movisie.