Zoekveld

Nieuw: Wijkteams werken met jeugd

De toolbox Wijkteams werken met jeugd biedt een overzicht van kennis voor professionals die in een wijkteam werken met kinderen, opvoeders en gezinnen. De website is sinds 19 januari online.

De toolbox bundelt kennis die in de afgelopen jaren is ontwikkeld per onderwerp, zoals veiligheid thuis en op school, problematisch gedrag en ouderschap. Het gaat om kennis over wat werkt in de hulp aan kinderen, opvoeders en gezinnen, maar ook om kennis over de hulpmiddelen die daarbij bruikbaar zijn. De toolbox is ontwikkeld om wijkteams makkelijk toegang te bieden tot kennis die nodig is om samen in dialoog te beslissen over hulp en om zorg te dragen voor de veiligheid van kinderen. De informatie en de hulpmiddelen zijn kosteloos downloadbaar.

Het Nederlands Jeugdinstituut nam in 2014 het initiatief om een website te ontwikkelen voor jeugdprofessionals in wijkteams. De website is een samenwerking van het Nederlands Jeugdinstituut met de kennisinstituten Movisie, VanMontfoort, PI Research en Praktikon.