Zoekveld

Methodisch werken aan actief burgerschap

Movisie bracht bestaande methodes voor ondersteuning van actief burgerschap bijeen. Actief burgerschap gaat over burgers die zelf verantwoordelijkheid nemen om vraagstukken in hun omgeving op te lossen en daartoe zelf initiatief nemen. In methodisch werken aan actief burgerschap lees je op welke manier jij als professional deze initiatieven methodisch kunt ondersteunen.

De gevonden methoden heeft Movisie ingedeeld door middel van het ACTIE-model. Dit model is een praktisch instrument waarmee sociaal werkers hun professionele rol ten opzichte van actieve burgers kunnen bepalen. Het model bestaat uit vijf elementen: Animo, Contact, Toerusting, Inbedding en Empathie. Aan de hand van vijf vragen kan de professional beslissen over de wijze waarop hij de initiatiefnemers verder kan helpen. Deze vijf elementen komen voort uit thema’s waarvan bekend is dat ze belangrijk zijn om actief burgerschap te laten slagen.

Lees meer in de publicatie Methodisch werken aan actief burgerschap.