Zoekveld

Dag van het Sociaal Werk

Hoe zorg je dat je in het gedecentraliseerde sociaal domein jouw vakmanschap en kwaliteiten optimaal kan blijven inzetten voor cliënten? Wat heb je hiervoor nodig? Hoe draag je hier zelf aan bij?

Klantvragen en buurtkwesties centraal

Tijdens deze dag vol ideeën, vernieuwde invalshoeken, inspiratie en verschillende standpunten, staan de klantvragen en buurtkwesties die anders opgelost moeten worden centraal. Vanuit praktijkvoorbeelden kijken we naar wat werkt en waar het beter kan als het gaat om:

  • Hoe houden we specialistische kennis op peil nu er een tendens is om (in de wijkteams) meer generalistisch te werken?
  • Hoe werk je effectief samen in netwerken? Hoe verloopt de afstemming met de wijkteams, nulde- een eerstelijns en gespecialiseerde zorg? Is voor de burger duidelijk wie wat doet?
  • Hoe maak je een goede inschatting van de zelfredzaamheid en sociale netwerken van een cliënt en wanneer moet/kunt u als professional ingrijpen?
  • Hoe om te gaan met cliënten die niet of nauwelijks sociale netwerken hebben, die vereenzamen, verward en/of verwaarloosd zijn?

Dit jaar wordt voor de 5e keer de prijs voor de Sociaal Werker uitgereikt. Hoor de ervaringen van de 4 voorgaande winnaars de veranderingen in het sociaal werk ervaren. Krijg van deze sociale toppers praktische tips en handvatten die je direct kunt toepassen in je werk. Lees meer op gemeentenucongressen.nl.