Zoekveld

Nieuw lokaal samenspel

Verantwoordelijkheid dragen voor je eigen leven, dat van anderen en voor de samenleving. Dit is de kern van burgerschap.

De verantwoordelijkheden van mensen nemen toe. Aan de ene kant nemen ze zelf vaker initiatief omdat ze de noodzaak voelen of omdat het bijdraagt aan hun woonplezier of aan een zorgzame samenleving. Aan de andere kant krijgen mensen - soms ongewild - meer op hun bordje door de decentralisaties. Er wordt meer aan henzelf overgelaten en minder aan professionals.

Voor wijkteams ligt de uitdaging in het combineren van twee aspecten van burgerschap:

  • Eigen kracht: het zelf kunnen en het zelf regelen
  • Burgerkracht: het kunnen met en voor elkaar en de buurt

Eigen initiatief

Mensen nemen al sinds jaar en dag verantwoordelijkheid voor hun naasten en hun omgeving. De manier waarop zij dat doen, verandert. Voorheen deden mensen vooral vrijwilligerswerk voor organisaties. Nu nemen mensen zelf meer initiatief en organiseren zich, vaak los van bestaande instanties en organisaties. Sociale media spelen daarbij een belangrijke rol. Zo ontstaan bijvoorbeeld energiecollectieven, zorgcoöperaties en burenhulpcentrales. Burgers nemen buurthuizen, zwembaden en leeszalen in eigen beheer. Hoe sluiten bestaande instituties en gemeenten aan bij die potentie van mensen? En in het bijzonder, hoe sluit jouw wijkteam aan bij burgerkracht? Hoe beter je aansluiting, hoe succesvoller het wijkteam.

Krachten ondersteunen

Met een vernieuwde werkwijze Welzijn Nieuwe Stijl maak je als sociale professionals duidelijk wat inwoners zelf kunnen doen en wat ze voor elkaar en voor hun omgeving kunnen betekenen. In de ondersteuning draait het om eigen verantwoordelijkheid, eigen kracht, zelfredzaamheid, samenredzaamheid en zelfregie.

Mirjan Oude Vrielink onderscheidt in Bouwen aan burgerkracht in het sociale domein vier situaties waarbij je burgerkracht kunt ondersteunen:

  • Zelfredzaamheid en zelfregie van iemand die hulp vraagt;
  • Eigen bijdrage aan de samenleving van iemand die hulp vraagt (wederdienst of tegenprestatie);
  • Mensen die informele zorg aan iemand anders bieden;
  • Burgercollectieven die zelf ondersteuning en zorg organiseren.

Vinden en stimuleren

Het wijkteam verhoudt zich op twee manieren tot burgerkracht. Aan de ene kant is het je taak als wijkteam burgerkracht op te sporen en te benutten. Aan de andere kant stimuleer, faciliteer en steun je vanuit het wijkteam nieuwe burgerkracht.