Zoekveld

Monitoring en evaluatie

Voor sociaalwerkorganisaties is het belangrijk om de effecten van hun werk meetbaar en dus inzichtelijk te maken. Maar wat meet je dan precies en hoe doe je dat? Veel wijkteams werken daarvoor met digitale registratiesystemen.

Monitoring

Om te weten of de ingezette hulp, ondersteuning of zorg resultaat hebben, moet je de ontwikkelingen goed volgen. Dat is het monitoren van het plan. Er zijn verschillende instrumenten waarmee je dit kunt doen: de Zelfredzaamheidsmatrix, de Participatieladder en de Effectenster bijvoorbeeld. De gegevens kun je registreren met behulp van programma’s als Central Station, Levenskracht of RIS.

Stichting Vraagwijzer heeft na onderzoek vier applicaties geselecteerd die goed bruikbaar zijn voor registratie in sociale wijkteams. Door gegevens van individuele casuïstiek te verzamelen, krijg je een algemeen beeld van de hulpvragen, de aanpak daarvan en de resultaten. De verzamelde gegevens vermeld je in kwartaal- en jaarrapportages.

Evaluatie

Daarnaast wil je als wijkteam weten of je bijdraagt aan de doelstelling die de gemeente voor ogen heeft met de wijkteams. Daarvoor is een evaluatie nodig. In een evaluatie breng je in kaart wat de verwachtingen waren en wat daarvan terecht is gekomen in een bepaalde periode.

  • Gebruik voor het werk registratiesystemen die ook geschikt zijn voor (effect)evaluaties, zodat je niet dubbel hoeft te registreren. 
  • Bedenk dat naast het tellen van resultaten of effecten de verhalen achter de cijfers ook belangrijk zijn. Zij geven aan hoe cijfers geïnterpreteerd kunnen worden en ze geven er betekenis aan.

Instrumenten voor monitoring en evaluatie

In de Instrumentwijzer zijn diverse instrumenten beschreven voor het nagaan van effecten zoals de afname van problematiek of toename van participatie of zelfredzaamheid. Met de InstrumentWijzer kun je instrumenten met elkaar vergelijken.

Wat telt is een gespreksinstrument waarmee je makkelijker met de inwoner het gesprek aan gaat over wat er goed en minder goed gaat en waar ondersteuningsvragen liggen. Ook geeft het je meer inzicht in resultaten.

De Zelfredzaamheidsmatrix (ZRM) is een instrument waarmee je bepaalt hoe redzaam iemand is op elf levensdomeinen. Veel hulpverleners en gezondheidswerkers gebruiken de ZRM. Vraag de handleiding aan.

De Participatieladder is een meetinstrument waarmee je kunt vaststellen in hoeverre iemand meedoet aan de samenleving. De ladder is onderverdeeld in zes treden: van sociaal geïsoleerd tot werkend zonder ondersteuning. Door dit twee keer te meten, bijvoorbeeld voor en na inzet van een interventie uit het Participatiebudget, wordt zichtbaar of de mate van participatie is verhoogd.

Meer instrumenten om zelf het effect van je aanpak te meten vind je in de publicatie Zicht op Effect.

Monitoring en evalueren

Ga naar de website Zelfredzaamheidsmatrix (ZRM).