Zoekveld

Leren en ontwikkelen
Werken in een wijkteam vraagt om een nieuwe manier van werken en samenwerken: generalistisch en integraal.

De nieuwe werkwijze ontstaat al doende en vraagt om reflectie en ontwikkeling van nieuwe (praktijk)kennis. Lees meer over: