Zoekveld

Kennis actualiseren

Situaties, omstandigheden en beschikbare voorzieningen in het gebied waar je werkt, kunnen veranderen. Er komen bijvoorbeeld andere doelgroepen in je wijk wonen. Of je hoort signalen van inwoners over de behoefte aan een bepaalde voorziening. Als wijkteam heb je de taak om je daarin te verdiepen en je kennis daarover actueel te houden. Soms is het dan nodig om je inzet aan te passen.

Gebiedsanalyse actualiseren

Je hebt als team continu contact met inwoners van de wijk en andere betrokken professionals. Hierdoor blijf je met elkaar goed op de hoogte van wat er speelt in de wijk. Het leven in de wijk staat immers niet stil. Toch is het goed om periodiek de gebiedsanalyse die je uitvoerde bij de start van het team, te herhalen en samen met alle betrokkenen in de wijk te bespreken. Je ziet dan welke actuele problemen er zijn en welke kansen er liggen. Met elkaar kies je de speerpunten en maak je afspraken over welke inzet iedereen kan leveren. Voor je team kan dat betekenen dat je bijvoorbeeld nieuwe doelstellingen formuleert, misschien tot een andere teamsamenstelling komt of met andere methoden gaat werken.

Signaleren en inspelen op veranderingen

‘Als medewerker van een wijkteam heb je een antenne voor veranderingen bij burgers en veranderingen in de omgeving waarin je werkt. Je herkent kansen, problemen en tekorten en springt daar samen met burgers en andere professionals preventief en actief op in. Je zorgt dat problemen en kansen bij de juiste partijen op de agenda staan’. Zo is de Wmo competentie Hoe signaleer ik en speel ik in op veranderingen? omschreven. Je kunt als professional deze competentie op een praktische en laagdrempelige manier versterken. In het Wmo Leerpakket is bijvoorbeeld een oefening opgenomen over signaleren en inspelen op veranderingen. 

Of bekijk de Uitwerking Competenties maatschappelijke ondersteuning. Hierin kun je de gedragskenmerken lezen die je nodig hebt voor deze competentie. Wil je als team met deze competentie aan de slag? Bekijk de module Hoe signaleer ik en speel ik in op veranderingen?.