Zoekveld

Integraal werken
Wijkteammedewerkers werken integraal en methodisch. Dat betekent dat vragen levensbreed benaderd worden en volgens een weloverwogen route. Wijkteammedewerkers bieden inwoners systematische ondersteuning waarbij ze hun vakkennis, methoden en ervaring inzetten. Of het nu gaat om signalering, preventie, onderzoek van de hulpvraag, het opstellen van een ondersteuningsplan of om casemanagement. Daarbij hebben succesvolle professionals aandacht voor de interactie en verbinding met hun cliënten.

Lees meer over de samenwerking tussen cliënt en professional in de publicatie: Cliënt en professional: 5 aanbevelingen voor een stevige alliantie.

Signalering en preventie

Tijdig hulpvragen onderkennen en erger voorkomen, dát is de opdracht van wijkteams. Toch schiet deze taak er vaak bij in omdat wijkteammedewerkers zich vooral op individuele vragen van inwoners richten. Om een goede voeling met de wijk te hebben, is het belangrijk dat het wijkteam zichtbaar is in de buurt. Inwoners en professionals kunnen dan gemakkelijk het wijkteam vinden voor vragen uit de wijk of bij zorgen om anderen. Lees meer over:

Vraagverheldering en plan

Als een inwoner een hulpvraag of een probleem heeft, is het aan het wijkteam om samen met de inwoner of het gezin de vraag te verhelderen en een ondersteuningsplan te maken om de situatie te verbeteren. Lees meer over:

Eigen regie

Een plan van aanpak richt zich op het verbeteren van de situatie van de inwoner. Dat kan met ondersteuning en zorg maar ook door het versterken van het netwerk en de eigen regie van de inwoner. Zo werk je samen aan een oplossing die werkt. Daarvoor staan veel instrumenten tot je beschikking. Lees meer over:

Plan evalueren

Het is belangrijk om de afspraken in het plan te volgen (monitoren) en te evalueren. Kan de inwoner zich daadwerkelijk beter redden met de geboden ondersteuning en zorg? Lees meer over:

Hoe zorg je ervoor dat je als wijkteam in beeld bent bij wijkbewoners? Lees meer over zichtbaar zijn en er op af gaan.