Zoekveld

Het plan van aanpak

Na het eerste gesprek, leg je de uitkomsten vast en maak je afspraken over de toekomst. Op welke gebieden heeft iemand ondersteuning nodig? Wat kan iemand zelf en waarbij heeft hij of zij hulp van anderen nodig? Hoe ziet het netwerk van de inwoner eruit? En wat kan het wijkteam (globaal) betekenen. Samen stel je een plan van aanpak op.

In een plan van aanpak formuleer je de ondersteuningsvraag en hoe die concreet aangepakt wordt. Het plan bevat:

  • de ondersteuningsvraag (of -vragen)
  • de gewenste situatie in concrete doelen
  • wat nodig is om de doelen te halen
  • wie wat doet: de cliënt zelf, de mensen uit de omgeving, de vrijwillige- en de professionele zorg.

Kijk voor inspiratie bijvoorbeeld eens op http://samen1plan.nu/ of http://1gezin1plan.nu/

Andere termen die gebruikt worden voor het plan van aanpak zijn: zorgplan, hulpverleningsplan of behandelplan. Een plan van aanpak kan bestaan uit meerdere zorg- of hulpverleningsplannen. 

Korte en lange termijn

Als je voor het eerst bij iemand komt, is het soms onduidelijk welke ontwikkelmogelijkheden iemand heeft. Overweeg dan om eerst een plan te maken voor een korte periode. Voor de lange termijn kun je professionele ondersteuning regelen, gericht op het leren van:

  • meer zelf doen (eigen kracht gebruiken)
  • opbouw of uitbreiding van het sociale netwerk
  • benutten van de algemene voorzieningen.

In een later gesprek kun je bekijken wat op de langere termijn een geschikte ondersteuningsmix is.

Regie

Voor alle plannen geldt dat regie nodig is. Check regelmatig, samen met de cliënt, of de aanpak nog voldoet, in hoeverre doelen gehaald zijn, of beperkingen toenemen en of er te veel hulp is of juist te weinig. Pas het plan daarop aan. Om succesvol te zijn moeten de inwoner, de omgeving en jijzelf het plan onderschrijven. Zo voorkom je onduidelijkheid over de afspraken. Er zijn gemeenten die het plan van aanpak letterlijk laten ondertekenen door de inwoner.

Zorg dat de inwoner toegang heeft tot het eigen plan van aanpak. Dat kan door een afschrift te ge-ven. Veel wijkteams werken met gedigitaliseerde plannen van aanpak. In zo’n geval is het mogelijk om de inwoner met een persoonlijke code toegang te geven tot het plan van aanpak.

Individueel maatwerk

Als een inwoner, naast algemene voorzieningen, ook een individuele maatwerkvoorzieningen nodig heeft, moet er een gemeentelijke beschikking gemaakt worden. Of er een beschikking nodig is en wie daarover namens het college van B&W beslist, verschilt per gemeente. In sommige gemeenten is een ondertekend plan van aanpak ook meteen de beschikking. In andere gemeenten handelt de backof-fice, met informatie uit het plan van aanpak, de procedure voor een beschikking af. Lees meer hierover bij toewijzing maatwerk.

Om een plan van aanpak op te stellen kun je de al eerder genoemde methode Levenskracht gebruiken bij. Samen1plan en 1Plan1 gezin helpen bij het stellen van heldere doelen en acties en maakt de verleende hulp inzichtelijk.

Samen1Plan

Bekijk de video Samen1Plan.