Zoekveld

Gebiedsanalyse

Het sociale wijkteam heeft te maken met de wettelijke taken en het kader van de gemeente, maar ook met de lokale gemeenschap. Hier moet het team met haar werk op aansluiten. Een gebiedsanalyse biedt daarbij houvast.

Een gebiedsanalyse onderzoekt samen met inwoners en maatschappelijke organisaties de lokale situatie en maakt hierbij gebruik van cijfermateriaal, prognoses voor de bevolking en de zorgconsumptie. Ook kan hierbij het aanbod van diensten en voorzieningen in beeld worden gebracht  Daarnaast is het belangrijk om te weten wat inwoners vinden van de sociale samenhang en de participatie. Hoe tevreden zijn zij over de voorzieningen, en willen ze zelf actief zijn in hun wijk of dorp? De antwoorden op deze vragen zet je in het gebiedsprofiel.

Kwetsbaarheid en ontwikkelkansen

Door een gebiedsprofiel krijg je een goed beeld van de kwetsbare kanten en de ontwikkelkansen van het gebied. Van daaruit kun je met professionals, vrijwilligers en inwoners werken aan een goede basis voor activering, participatie en burgerkracht. Met al deze informatie kan een gemeente beoordelen hoe de opdracht van het sociale wijkteam eruit moet zien en hoe het team moet worden samengesteld. Ook als het sociale team al langer samenwerkt, kan het nuttig zijn om een gebiedsanalyse te maken, om zo een scherp beeld van de wijk en haar inwoners te krijgen.

Voorbeelden

Wijkanalyse
Hoe je een wijkanalyse kunt uitvoeren, staat beschreven in de brochure Wijkanalyse, hoe doe je dat? Naast feitelijke gegevens zijn meningen van inwoners belangrijk. Die haal je op met instrumenten als de wijksafari of de ABCD methode.

Gezondheidsprofiel
Een wijkgezondheidsprofiel is een goed middel om de gezondheid en het welzijn van de inwoners van een wijk in kaart te brengen. Hoe je dat opstelt laat de VNG zien met de Handreiking Gezonde Gemeente.

Krachtenveldanalyse
Wijkteams leiden tot verandering van bestaande verhoudingen tussen organisaties en morrelen aan gevestigde belangen. Daarom is het goed om bij de gebiedsanalyse ook een krachtenveldanalyse te maken. Vilans maakte met TNO daarvoor het instrument krachtenveldanalyse.