Zoekveld

Formele en informele zorg

Als wijkteam werk je met verschillende partners samen: met professionals in de eerste en tweede lijn, maar zeker ook met mantelzorgers, vrijwilligers, ervaringsdeskundigen en bewonersnetwerken. Formele zorg wordt geboden door professionals die daarvoor opgeleid zijn en betaald worden. Informele zorg door mantelzorgers en vrijwilligers. Vanuit het wijkteam kijk je hoe het eigen sociale netwerk kan bijspringen als mensen een hulpvraag hebben. Pas daarna komt professionele ondersteuning en zorg in beeld. De samenwerking tussen de informele en formele zorg vraagt veel aandacht. Hoe ga je de samenwerking met al die verschillende partners aan en hoe verbind je de informele en formele zorg?

Om mensen goed te ondersteunen, kijk je vanuit het sociale wijkteam niet alleen naar de vraag van een inwoner, maar ook naar de mensen in hun sociale netwerken en biedt je ondersteuning aan vrijwilligers en burgerinitiatieven.

Aan de slag

Beroepsmatige ondersteuning

Bekijk hoe je als wijkteam kunt samenwerken met mantelzorgers en vrijwilligers.