Zoekveld

Bewoners en het wijkteam

De helft van de gemeenten betrekt wijkbewoners, mantelzorgers en vrijwilligers bij de sociale wijkteams. Ze worden vooral gevraagd om mee te denken. Maar er zijn meer mogelijkheden om bewoners te betrekken bij zorg en ondersteuning.

Hieronder staan drie voorbeelden.

1. Betrokken bij de wijkteams

Actieve inwoners kunnen meedenken over de richting en inrichting van wijkteams. In de gemeente Bergen bijvoorbeeld werken actieve bewoners mee aan een wijkanalyse. Hierbij wordt gekeken welk type sociaal wijkteam het beste bij de verschillende wijken past. In Zaanstad heeft de seniorenraad op eigen initiatief wijkteams geadopteerd. Verschillende leden van de seniorenraad richten zich daarbij op één specifiek wijkteam en onderzoeken hoe cliënten de ondersteuning van het team ervaren.

2 Samenwerking tussen burgers en professionals

Actieve burgers kunnen de wijkteams helpen. Bijvoorbeeld via een frontdesk voor het afhandelen van vragen, voor administratieve taken of voor het organiseren van welzijnsactiviteiten. In Utrecht trainen medewerkers van vrijwilligersorganisaties de buurtteams. De buurtteams leren kijken ‘door de bril van de informele zorg’. In Almere zit in elk van de acht teams een medewerker van de organisatie voor vrijwilligers en mantelzorgondersteuning. Deze medewerker houdt inloopspreekuur voor bewoners, doet mee aan casusbesprekingen, stuurt vrijwilligers aan en bouwt een burennetwerk.

Tips voor samenwerking met migrantengroepen

In een verkennend onderzoek naar wijkteams en diversiteit worden deze tips gegeven:

  • Geef als wijkteam extra aandacht aan deskundigheidsbevordering over cultuursensitief werken in het team, bijvoorbeeld via een training diversiteit of regelmatig casuïstiekoverleg.
  • Organiseer samen met migrantenorganisaties lokale voorlichting over de wijkteams.
  • Investeer van twee kanten in de relatie.
  • Ga structureel en gelijkwaardig samenwerken en maak goede afspraken over de rolverdeling en
    communicatie.

3. Ervaringsdeskundigen in het wijkteam inzetten

Een derde vorm van burgerbetrokkenheid is de inzet van ervaringsdeskundigen in de wijk. Dit zijn mensen die ervaring hebben met tegenslag, ziekte of beperkingen. Zij gebruiken deze ervaring als bron van kennis om anderen verder te helpen. Soms zijn zij lid van een sociaal wijkteam, en soms werken zij vanuit een eigen team of organisatie samen met sociale wijkteams. Zoals het Buurtteam Kanaleneiland Zuid in Utrecht, dat actief een ervaringsdeskundige heeft geworven. Op die manier kun je de expertise van je wijkteam aanvullen. Ervaringsdeskundigen weten immers de cliënt vaak sneller te bereiken en te activeren. En zij brengen het cliëntperspectief in bij de casuïstiekbesprekingen, waardoor ook andere professionals hier beter rekening mee houden. Lees meer in de publicatie Ervaringsdeskundigheid in de wijk.

Hoe organiseer je ervaringsdeskundigheid in de wijk?

Aan de slag met ervaringsdeskundigheid? Deze handreiking helpt je op weg.