Zoekveld

Beter samenwerken

Samenwerken kan grote dilemma’s oproepen. Bijvoorbeeld over het al dan niet delen van gevoelige informatie, het moment van ingrijpen in onwenselijke of onwettige situaties of het omgaan met vertrouwensrelaties.

Ben jij de medewerker die vooral moet handhaven, dan kun je nogal van mening verschillen met je collega die ondersteunt als maatschappelijk werker bijvoorbeeld bij de aanpak van een problematische gezinssituatie. Zulke dilemma’s doen een beroep op je flexibiliteit en vakmanschap. Bij samenwerking is het belangrijk dat je weet welke kwaliteiten en deskundigheid je collega’s hebben, maar ook wat de beweegredenen zijn voor het kiezen van een aanpak. Lees ook de tien belangrijke vragen in de samenwerking van wijkteams.

Jongeren

Jongeren die zich in een kwetsbare positie bevinden, hebben vaak problemen op verschillende leefgebieden. Wanneer zij op hun achttiende voor de wet volwassen zijn, krijgen ze te maken met wetgeving en beroepspraktijken die niet goed aansluiten bij hun behoeften. Zowel gemeenten als professionals hebben hierin een taak: als zij met elkaar in gesprek gaan, kunnen ze op basis van de wettelijke kaders een integrale en toekomstgerichte aanpak opzetten. Samen kunnen ze deze jongeren ondersteunen om naar vermogen te participeren in de maatschappij. Met een aanpak die niet begint of eindigt bij het achttiende levensjaar.

Zelf aan de slag

Reflectietool voor gemeenten

Wil je het gesprek starten over knelpunten en verbeteringen in de toegang tot zorg en ondersteuning in jouw gemeente? Gebruik dan de Reflectietool voor gemeenten, bestuurders en cliëntvertegenwoordigers. Samen creëer je ruimte voor verbeteringen. De tool helpt om op een gestructureerde manier het gesprek over het verbeterproces voor een passende toegang tot zorg en ondersteuning te voeren.

Met de reflectietool kan het gesprek over het complexe onderwerp toegang tot zorg en ondersteuning gestructureerd worden gevoerd. Het doel is om gezamenlijk draagvlak te creëren, het verbeterproces op gang te brengen en een verbeterplan op te stellen. Hoe beter gemeenten, wijkteamleden en cliënt-vertegenwoordigers in gesprek zijn met elkaar, hoe beter gewerkt kan worden aan verbeteringen.