Zoekveld

Bepaal waar je de vraagverheldering en toegang belegt

Bij vraagverheldering gaat het om het voeren van het gesprek met het huishouden, met als doel te komen tot integrale vraagverheldering en een daarop aansluitend plan van aanpak voor een arrangement.

Bij het samenstellen van een geschikt arrangement zijn twee uitkomsten mogelijk:

  • Het huishouden is voldoende ondersteund met inzet van eigen kracht en netwerk, informele zorg en algemene voorzieningen.
  • Er is ook inzet van (gespecialiseerde) professionele ondersteuning nodig, zogenoemde maatwerkvoorzieningen. In dit tweede geval spreken we vaak over toegang.

Waarschijnlijk heb je voor ogen dat het sociaal wijkteam in ieder geval het mandaat heeft om het plan van aanpak met het huishouden af te spreken als daarin geen maatwerkvoorziening is opgenomen. Maar in hoeverre heeft het sociaal wijkteam een toegangsfunctie tot maatwerkvoorzieningen en meer specialistische zorg en ondersteuning wanneer sprake is van complexe problemen? Of blijft deze functie voorbehouden aan het Wmo-loket?

Wanneer je erover nadenkt de toegang bij het sociaal wijkteam te beleggen dan krijgt het sociaal wijkteam het mandaat om maatwerkvoorzieningen toe te kennen. Zij stelt samen met de aanvrager vast dat een maatwerkvoorziening nodig is, doet de uitvraag bij de (gespecialiseerde) maatwerkaanbieder(s) en beoordeelt het aanbod. Ook ondersteunt zij de aanvrager om zijn keus te bepalen. De gemeente is uiteindelijk altijd degene die de beschikking afgeeft.

Waar je de toegangsfunctie belegt, is afhankelijk van de bestaande lokale infrastructuur, de mate waarin de gemeente regie wil houden in de uitvoering en de samenwerkingsrelaties met aanbieders. Bedenk ook dat wanneer je de toegangsfunctie bij het wijkteam belegt, je daar ook economische belangen belegt. Dan wordt de vraag om professionals los te koppelen van hun moederorganisaties nog urgenter.

Meer lezen over vraagverheldering