Zoekveld

Activeren, faciliteren en versterken

Als sociaal professional is het je taak het probleemoplossend vermogen van mensen te versterken. Je activeert, stimuleert en faciliteert. Je zet op tijd een stap naar achteren, maar je blijft aanspreekbaar.

Je bent actief terughoudend. Je bent betrokken en tegelijk afzijdig. Je schept ruimte en je hebt oog voor de behoeften, wensen, ambities en kwaliteiten die bij bewonersinitiatieven naar voren komen.

Ondersteunen op drie manieren

Je kunt burgerkracht op drie manieren ondersteunen:

  • Je legt verbindingen
  • Je helpt bij het omgaan met regels, kaders en procedures
  • Je stimuleert iedereen om mee te doen.

Inspiratie

In de publicatie Methodisch werken aan Actief Burgerschap is een groot aantal methoden te vinden. Deze methoden zijn ingedeeld door middel van het ACTIE-model. Dit model is een praktisch instrument waarmee sociaal werkers hun professionele rol ten opzichte van actieve burgers kunnen bepalen. Het ACTIE-model bestaat uit vijf elementen: Animo, Contact, Toerusting, Inbed­ding en Empathie. Aan de hand van vijf vragen kan je als professional beslissen hoe je de initiatiefnemers verder kan helpen in de verschillende fasen waarin een initiatief zich bevindt.

  • Animo: kan ik aansluiten bij de motieven van de initiatiefnemers of moet ik bijsturen?
  • Contact: kan ik gebruikmaken van bestaande netwerken of kan ik de verbinding tussen bewoners, organisaties in de buurt en instanties versterken?
  • Toerusting: mag ik uitgaan van eigen kracht of moet ik vaardigheden en ondersteuning aanreiken?
  • Inbedding: moet ik uitgaan van logica van burgers of van de logica van organisaties?
  • Empathie: toon ik als professional betrokkenheid of dienstbaarheid?

Interventies

Je kunt gebruik maken van een scala aan interventies. Voor beproefde interventies bij actief burgerschap kun je de Databank effectieve sociale interventies van Movisie raadplegen en Wat Werkt in de Wijk van Platform31. Het zijn concreet uitgewerkte aanpakken die sterk sturen op het halen van een doel.

In Help mij het zelf te doen lees je over hoe je als professional meer methodisch kunt werken aan actief burgerschap en welke interventies jij kunt inzetten in samenwerking met burgerinitiatieven.

Voorbeelden van goed werkende interventies zijn:

Inclusieve burgerinitiatieven

In de publicatie inclusie bij burgerinitiatieven staan tips voor burgerinitiatieven die bewoners van diverse culturele achtergronden willen bereiken. Inclusief voorbeelden van initiatieven die hier in weten te slagen, zoals Mudanthe in Apeldoorn.

Burgers maken hun buurt

Lees de brochure Burgers maken hun buurt.